Amasya Harşena Kalesi
Harşena adının Hattiler Dönemi'nden (MÖ 2300 - 1950) kaldığı ve binlerce yıldır değişmeden kullanıldığı görülmektedir. "Güzel, kutlu akar su kenti" anlamındaki Harşuwana-Arşuawana'dan geldiği düşünülen Harşena sözcüğü, Danişmentli ve Selçuklu Dönemlerine ait yazılı kaynaklarda da "Kale-i Haraşna" olarak kaydedilmiş, Osmanlı Dönemi'nde de aynı şekilde kullanılmış ve günümüze ulaşmıştır...